Workshops

Wat goed is te weten wanneer je ouders gescheiden zijn


Wanneer ouders gaan scheiden is dat voor alle gezinsleden een grote verandering. Naast materiële aspecten als verhuizen en het voortdurend verplaatsen spelen gevoelens  een belangrijke rol. In een kleine groep werken we per avond een thema uit. Naast theoretische uitleg is er ook ruimte voor de emotionele beleving.Onderwerpen


In de workshop, wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


- Schuldbeleving t.a.v. scheiding van ouders.


- Wat betekent loyaliteit en hoe werkt dit uit?


- Wat betekent de scheiding voor mijn bestaansrecht en mijn toekomst?Opzet


De workshop is kleinschalig opgezet. We werken in groepen van maximaal 6 personen. De cursus wordt begeleid door een ervaren kindertherapeut/contextueel werker.Beschikbaarheid


Op dit moment is deze workshop niet gepland.