Contextuele hulpverlening

“Ik ben met de zus van mijn vader gaan praten. Zij vertelde dingen over hun thuis die nieuw zijn voor mij. Door dat gesprek kijk ik nu op een andere manier naar mijn vader, met meer mildheid!”


Ieder mens wordt geboren in het levensverhaal van een eigen familie. Bij moeilijkheden in relaties, kunnen volwassenen op zoek gaan naar belangrijke invloeden die hun leven hebben gekleurd. In contextuele therapie verkennen volwassenen hun geschiedenis  met het doel meer balans in hun relaties te ontwikkelen. De balans van geven en ontvangen. Dit wordt uitgewerkt met hulp van een genogram in individuele sessies.  Daarnaast kunnen cliënten besluiten anderen uit te nodigen voor een gezamenlijke sessie waarbij de dialoog een nieuw perspectief biedt.Werkwijze


Een genogram is een hulpmiddel om de dynamiek van loyaliteiten in een familie te onderzoeken. Een inventarisatie van destructief en constructief recht, breuken en hulpbronnen in een familie.


Naast het gebruik van een genogram wordt ook gebruik gemaakt van “een taal erbij’. Een methodiek waarbij het verbeelden met poppetjes inzicht geeft in een complexe situatie.


Een genogram en “een taal erbij” zijn hulpmiddelen om de betekenis van verbondenheid in het leven, te duiden. Contextuele hulpverlening werkt verbindend naar jezelf, je oorsprong en je bestaan in de wereld.


Hoop is een kwaliteit van de ziel. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht het resultaat.


Tsjechische schrijver en politicus Václav Havel.