Therapeut


In 2004 ben ik gestart met mijn Praktijk voor Integratieve Kindertherapie in Hengelo. Kinderen en jongeren komen met verschillende vragen. [zie Kijkje in de keuken]. Het contact met ouders bij een hulpvraag, vind ik belangrijk. Ouders vormen immers de context van ontstaan, vertrouwen en aanmoediging voor hun kinderen. Voor deze contextuele benadering heb ik een nascholing gevolgd bij Leren over Leven in Utrecht.


Na tien jaar is de praktijk uitgebreid met jeugdhulpverlening en hulpverlening voor volwassenen en heet nu: Praktijk voor Integratieve Kinder- & Jeugdtherapie en Contextuele Hulpverlening.


Ik werk vanuit de intentie: elk mens, ieder kind en elk gezin heeft competenties om op een unieke manier oplossingen te vinden. Ik mag een poosje meelopen en ondersteunend aanwezig zijn bij dit proces.

Over mijzelf


Vanaf  mijn studietijd ben ik geboeid door kinderen. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en beschikken over een enorme groeikracht en flexibiliteit. Ieder kind wens ik een gelukkige kindertijd toe. Wanneer er dingen zijn die dat belemmeren, is het belangrijk dit zoveel als mogelijk te beperken of om te buigen.


Ik heb daar mijn vak van gemaakt: kinderen en jongeren met hun ouders helpen hun mogelijkheden te onderzoeken zodat ze in vertrouwen verder kunnen met hun leven.  Kindertherapie is zinvol en geeft voldoening. Kinderen kunnen zich weer vrijer ontwikkelen en ouders ervaren een ontspannen en vrolijk kind in huis.Achtergrond


In Leeuwarden heb ik mijn HBO opleiding Nijverheidsakte NXX gevolgd. Een opleiding met veel aandacht voor creatief spel, kinderliteratuur en muziek. Ik ben werkzaam geweest als leidinggevende in de thuiszorg. Daarna heb ik les gegeven aan medewerkers in de kinderopvang.  Ik ben moeder van twee zonen en toen zij wat ouder waren, ben ik de opleiding tot kindertherapeut gaan volgen in Amsterdam.Deskundigheid


De therapeut heeft een holistisch mensbeeld.


De therapeut stemt af op de mogelijkheden van het kind, de jongere, de ouders.


De therapeut is professioneel geschoold [post HBO niveau].


De therapeut is lid van beroepsverenigingen waar het volgende is geregeld:

- Toezicht op regelmatige intervisie met collega’s

- Toezicht op bijscholing

- Privacyverklaring

- Als Registertherapeut val ik onder het tuchtrecht van het Tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NAP en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)


De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.Lidmaatschap Beroepsverenigingen


- Vereniging Integraal Therapeuten [VIT] lidnummer

- Nederlandse Associatie voor Psychotherapie [NAP]

- Vereniging Contextueel Werkers [VCW]
Opleidingen


2012-2013     Diploma Contextuele Hulpverlening en Therapie. Leren over Leven in Utrecht.                                   


2010-2011     Diploma Basisopleiding Contextuele Hulpverlening. Leren over Leven

in Utrecht. Eindwerkstuk: ‘Loyaliteit, uitnodiging tot dialoog’


2008             Europees Certificaat Psychotherapie.


2001-2005     Diploma Integratieve Kindertherapie. Academie voor Psychotherapie Amsterdam.


1972-1976     Diploma Leraressenopleiding handenarbeid en kinderverzorging NXX in Leeuwarden.