Jeugdtherapie


”Ik ben opgelucht, ik weet nu hoe ik verder kan!” een opmerking van een jongere na een gesprek.


Jongeren worden zelfstandig. Een fase in het leven waarin veel verandert.  In deze fase ontstaan vragen over identiteit, aansluiting bij leeftijdsgenoten, contact ouders en familie. Onzekerheid is een veelvoorkomend thema met  veel verschijningsvormen. Wanneer jongeren van 12-18 jaar hulp nodig hebben, kunnen ze naar een jeugdtherapeut gaan. Een jeugdtherapeut stelt uitnodigende vragen die het proces van bewustwording stimuleert.  Jongeren bepalen waar het over gaat, de inhoud. De therapeut bewaakt het proces.  Jongeren verkennen

hun mogelijkheden en hun eigen unieke oplossing.Jeugdtherapie helpt bij:


- Emotionele problemen: teruggetrokken gedrag, negatief denken over jezelf, angsten, rouw-verwerking en trauma.


- Gedragsproblemen: woedeaanvallen, boosheid, concentratieproblemen, pesten of gepest worden, overmatig aandacht vragen.


- Omgaan met  loyaliteit na scheiding, adoptie, pleeggezin.


- Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn zonder medische oorzaak.


- Omgaan met bijzondere eigenschappen: hoog sensitief en hoog begaafdheid.


- Acceptatieproblematiek van een beperking.