Kijkje in de keuken

Uitvinder!

Initiatiefrijke kinderen die graag het voortouw nemen en vanuit eigen enthousiasme lijken te bepalen voor de ander. Het botst keer op keer!


In de schoolleeftijd ontdekken kinderen wat ze kunnen, waar ze plezier aan beleven. Een jongen vertelt: ik word uitvinder. Hij wil nieuwe dingen proberen en zich eigen maken. Soms wordt deze uitvinder wat overmoedig. Dan komt het erop aan de frustratie te hanteren. Dat mag je uitvinden.


Terug