Kijkje in de keuken

Nachtherrie!


Een meisje speelt met veel plezier maar wanneer het bedtijd wordt, ontstaan problemen. Ze wil niet alleen gaan slapen. De angst is van haar gezicht te lezen, vertelt moeder. Sinds een poosje blijven ouders bij hun dochtertje zitten wachten totdat ze in slaap valt.


Kinderangsten komen duidelijker naar voren wanneer een kind naar bed gaat en tot stilstand komt. Het alleen gaan slapen kan beangstigend zijn. Angst kan verlammend uitwerken waarbij een kind niet weet wat te doen of zelfs in paniek raakt.


In een speelpraatuur wordt een kind uitgenodigd de aandacht te richten op enkele feiten die de beleving van veiligheid kunnen vergroten. Het is hier in de speelkamer licht, we zijn hier samen. De therapeut laat weten dat zij aanwezig is en blijft. Kun je een tekening maken over de droom? Wanneer het kind de uitnodiging aanneemt en gaat tekenen, wacht de therapeut af wanneer de tekening klaar is.


De aandacht wordt verlegd naar de tekening. Kun je vertellen wat je hebt gemaakt? Wie is dat? Wat doet die daar? Hoe vind je dat? Hoe voelt dat? ……Zou je iets kunnen zeggen, doen?


Wanneer kinderen, hoe jong ze ook zijn, deze nieuwe ervaring aangaan, lukt het om zich bewust te worden dat ze iets kunnen doen: die engerd wegjagen! De ervaring leert dat deze bewustwording en actie door het kind zelf, maakt dat de droom zich niet herhaalt. Een kind valt’ s avonds rustig in slaap.


Terug