Kijkje in de keuken

Kwetsbaar en krachtig


Kinderen met een belemmering door een handicap of een diagnose hebben een kwetsbaarheid die zorg van de omgeving vraagt.  Ouders gaan dan op zoek naar de balans tussen hulp bieden en los laten. In een speelpraatuur kunnen deze kinderen eigen,  krachtige ervaringen opdoen en zelfvertrouwen opbouwen.


Ieder mens heeft kwetsbare en krachtige kanten. Een handicap geeft beperkingen. In een speelpraatuur onderzoeken we wat dat voor jou betekent. Soms komt een broer of zus om juist uit te zoeken wat jouw beperking voor hen betekent. Sommige dingen kunnen wel, andere dingen lukken niet. Het is fijn te weten wat ieder kind nodig heeft en hoe elkaar te steunen.


Kinderen die extra moeite moeten doen vanwege een beperking, oefenen op jonge leeftijd om te gaan met frustratie. Ze kunnen incasseren. In een speelpraatuur gaat het vooral over jouw krachtige eigenschappen en hoe je die kunt benutten. Een balans van kwetsbaar en krachtig.


Terug