Workshops

Betrouwbaar ouderschap


Ieder gezin en familie schrijven hun eigen geschiedenis met gewoontes en patronen. Elke familie krijgt te maken met invloeden van binnenuit en buitenaf. Een afwisseling van opbouwende invloed en  destructieve invloed. Kinderen zijn gebaat bij ouders die durven stil staan bij hun opvoedtaak en vanuit respect voor zichzelf en de ander, handelen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de training: betrouwbaar ouderschap. We zijn allemaal gevormd door onze opvoeding. Wat neem je mee en wat geef je door? De training beoogt een frisse opschudding waarbij ouders met een milde blik naar zichzelf en hun omgeving gaan kijken.


Onderwerpen


In de workshop, wordt in 3 bijeenkomsten aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


- Goede hechting en betrouwbaar ouderschap

- Partnerrelatie en ouderrelatie

- Terugblik op jeugdfase in samenhang met onderkennen behoeften

- Autonomie en zelfafbakening

- Genogram [familie stamboom]


Opzet


De training wordt verzorgd door Baukje Tigchelaar. Integratief kinder-& jeugdpsychotherapeut en contextueel therapeut. 1e bijeenkomst  Kennis maken en opdracht genogram. 2e bijeenkomst  Theorie met reader. 3e bijeenkomst  Oefening met inbreng van deelnemers.


Bovenstaande onderwerpen worden aangevuld met een aantal oefeningen:


- Welke waarden in familie?

- Verkenning naar gewoonten en patronen.

- Hoe worden kinderen, volwassenen gewaardeerd?

- Innerlijk gesprek. Denken en voelen in balans.

- Overlevingsstrategie begrijpen en omvormen.Beschikbaarheid


Dinsdag 29 november 2016, 13 december 2016 en 17 januari 2017 van 19.30-21.30. Aanmelden per  e-mail  of telefoon 074-2506277. Uiterste aanmelddatum: 25 november 2016. Maximaal aantal deelnemers: 8-10 personen.


Tarief: € 155,00 per persoon. Voor ouders van wie hun kind kennis heeft gemaakt met speelpraaturen, geldt een korting van € 10,00. U wordt verzocht het tarief via een pinbetaling te voldoen op 29 november.


~

Het leven moet achterwaarts begrepen en voorwaarts geleefd worden.

S. Kierkegaard

~