Kijkje in de keuken

Er tussen in! Scheiding. 


Kinderen kunnen bij scheiding het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen voor hun vader of voor hun moeder. Ze proberen behulpzaam te zijn voor beide ouders. Kinderen komen in een spagaat wanneer zij een keus krijgen voorgelegd. Kinderen komen tussen ouders  in te staan en krijgen soms een positie van verbindingsofficier met taken die niet passen bij een kind.


Wanneer ouders besluiten hulp te zoeken voor hun kind, geven ze beide toestemming en medewerking om samen iets te doen aan dit probleem. Kinderen weten door deze toestemming dat ze vrij zijn om uit te zoeken wat de scheiding voor hen betekent. Wat hebben de kinderen nodig? Hoe kun je als kind na een scheiding contact houden met je vader en je moeder?


In speelpraaturen verkennen kinderen wat ze nodig hebben. In oudergesprekken worden de belangen en behoeften van kinderen, bespreekbaar gemaakt. Een verandering in positie maakt het verschil voor een kind: papa en mama zorgen daar samen voor, jij hoeft dat niet te doen!


Terug