Welkom op Kostbaarkind.nl

“Verrast door creativiteit en eigen kracht van kinderen.”


Als therapeut ben ik  steeds weer verrast door de creativiteit en eigen kracht waarmee jongeren hun  oplossingen ontdekken en aangaan. Ik zet me in voor een speelse ontmoeting met aandacht voor de rustmomenten. Momenten waarin je kunt stil staan bij wat er nodig is en ontdekken welke hulpbronnen jij kunt aanboren. Hulpbronnen in jezelf en in jouw omgeving.


Ik sta paraat met mijn professie, ruime ervaring, intuïtie en inzet van mijn persoonlijke kwaliteiten. Wanneer kinderen vertellen dat ze graag komen en bij het afscheid zeggen: “jammer dat het afgelopen is,  ik kan het  nu zelf!” ben ik tevreden. We zijn samen zinvol bezig geweest.


Actuele Trainingen

Wij Worden Ouders WWOU!

Zie voor actuele data op de website www.wwou.nl

Praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie & Contextuele Hulpverlening biedt:


- Kindertherapie voor kinderen van 4-12 jaar, lees verder

- Jeugdtherapie  13-18 jaar, lees verder

- Opvoedondersteuning

- Contextuele hulpverlening voor volwassenen, lees verder

- Echtscheiding en loyaliteit

- Workshops en lezingen, lees verder


Vind je unieke oplossing die werkt voor jou en je omgeving!

Copyright © All Rights Reserved.