Workshops

Betrouwbaar ouderschap

Ieder gezin en familie schrijven hun eigen geschiedenis met gewoontes en patronen. Elke familie krijgt te maken met invloeden van binnenuit en buitenaf. Een afwisseling van opbouwende invloed en destructieve invloed. Kinderen zijn gebaat bij ouders die durven stil staan bij hun opvoedtaak en vanuit respect voor zichzelf en de ander handelen. Lees verder


Aandacht voor familie, aandacht van familie (thema bijeenkomst)


De éne keer geef je aandacht en de andere keer krijg je aandacht. Binnen familierelaties, waarbij je door een gezamenlijke oorsprong met elkaar verbonden bent, is dit een natuurlijk gegeven. In deze bijeenkomst staan we stil bij de vraag: welke betekenis heeft familie?

U bent uitgenodigd te luisteren naar de betekenis van familie of te vertellen over de betekenis van familie. Het kan gaan over familie met zorgen en over familie als hulpbron. Lees verderLoyaliteit


In onze moderne samenleving zijn we op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Ouder-kindrelaties en familierelaties zijn van nature duurzame relaties. Ze zijn betekenisvol door de geschiedenis die ze samen hebben met hun families. Kinderen leren op jonge leeftijd van hun familie ‘hoe het hoort’. Van ouders en grootouders, leren we als jong kind wat vertrouwen inhoudt. Lees verderWat goed is te weten wanneer je ouders gescheiden zijn


Wanneer ouders gaan scheiden is dat voor alle gezinsleden een grote verandering. Naast materiële aspecten als verhuizen en het voortdurend verplaatsen spelen gevoelens  een belangrijke rol. Lees verder


Copyright © All Rights Reserved.